1507 7920
برک بوت برای فصل زمستان
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2019-01-31
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان
  I have totally ( 30 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  500 AFN Type  For Sale Category   Others
برک بوت برای فصل زمستان
با بهترین کیفیت و کارکرد عالی مخصوص خانم ها آقایان و اطفال
یک سیت مکمل دارای سه جوره برک بوت میباشد با سه سایز مختلف خورد متوسط و سایز بزرگ
قیمت یک سیت 500 افغانی

آدرس: حمزه یونیک
ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
0788991515
0795991515
1507 7920