1193 7800
قالین فروشی
Name   علی محمد Date   2018-12-29
Phone   0771005926 Province   Kabul
Region   دشت برچی
Amtaa
Price  5,000 AFN Type  For Sale Category   Home Items
بنام‌خدا
به تعداد ۱۶ تخته قالین های نو به سایزهای ۹،۱۲و۶ متره ۷۰۰ شانه یی دارای تراکم ۲۵۵۰و ۸و۹ رنگه دارم عزیزان که خواهان خرید قالین هستند لطفا\\\" با این شماره هاتماس گیرند.
0771005926
0783841175
1193 7800