1073 7767
موتر سیکل فروشی
Name   موترسایکل Date   2018-12-22
Phone   0793211601 Province   Kabul
Region   قلعه فتح الله
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  19,000 AFN Type  For Sale Category   Motorcycles
موتر سیکل شهاب 150cc
دارای اسناد
قیمت 19000 افغانی
1073 7767