1087 7753
تلیفون آیفون 5اس iPhone 5s
Name   زیدالله Date   2018-12-18
Phone   0747779190 Province   Kabul
Email  
Region   کابل
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  5,500 AFN Type  For Sale Category   Telephones
تلیفون بسیار ثابت و اصلی از زمان خرید الی اکنون مورد استفاده خودم بوده است هیچ نوع مشکل ندارد.
1087 7753