518 8215
بخاری برقی با تکنالوژی جدید کم مصرف یعنی 500 وات
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2019-03-11
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
  I have totally ( 34 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  600 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
بخاری برقی با تکنالوژی جدید کم مصرف یعنی 500 وات
با کیفیت مقامت عالی و بی نذیر
دارای قطع کن ایمنی خودکار
سیستم پرتاپ گرمای هوا با استفاده پکه

حمزه یونیک الکترونیک
ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
برای سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید

0788991515
0795991515
518 8215