982 7751
سیت های کوچ و میزهای طعام خوری کلاسیک
Name   nadeem Date   2018-12-14
Phone   0702536025 Province   Balkh
Region   mazar e sharif
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  75,000 AFN Type  For Sale Category   Furniture
مشتری گرامی: شما میتوانید سیت های بسته کوچ و میزهای طعام خوری را با چوکی هایش به درب منزل آردر بدهید.
سیت مکمل: میزطعام خوری همراه با 6 دانه چوکی 34000 افغانی
سیت های کوچ همراه با میزچای خوری شروع قیمت 30000 افغانی الی 75000 افغانی میباشد شما میتوانید هرنوع فرمایش بدهید
982 7751