1413 7701
زمین فروشی در شهرک خالد ابن ولید قسمت اول عقب قول اردو
Name   nadeem Date   2018-12-14
Phone   0702536025 Province   Balkh
Region   مزار شریف شهرک خالد ابن ولید قسمت اول عقب قول اردو
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  25,000 $ Type  For Sale Category   Land
یک الی شش نمره سفید در قسمت اول شهرک خالد ابن ولید. شمامیتوانید توسط وایبروimo
با ما به تماس شوید
0093702536025
00905466065932
1413 7701