70 7984
یک باب اپارتمان چهاراطاقه درمنزل سوم
Name   احمدافغان Date   2019-01-11
Phone   0791217104 Province   Kabul
Email  
Region   ادرس : قلعه نجارا از شفاخانه خير خوا گذشته همجوار مسجد جامع شاه مدينه
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  61,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
آپارتمان فروشی چهار اطاق دو تشناب عصری یک آشپز خانه مجهز به سیستم ترکی یک دهلیز بزرگ یک بالکن درعقب شفاخانه خیرخواه موقیعت دارد دارای راویز کاری های مقبول میباشد در منزل سوم قرار دارد دارای مرکزگرمی آب شرین برق ۲۴ساعته با پارکینگ و یک اطاق خوردبرای موادسوخت زمستان درتهکوی بلاگ است به فروش رسانیده میشودعلاقه مندان میتوانند به شماره بالابه تماس شوند
70 7984