555 8178
پت گیر برقی با دیزاین جدید برای لباس ها
Name   حمزه یونیک Date   2019-03-06
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  500 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
پت گیر برقی با دیزاین جدید برای لباس ها
به راحتی میتوانید پت را از روی لباس خود از بین ببرید
قیمت 500 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
555 8178