484 7895
غوریان زعفران ، زعفران درجه اول هرات باستان
Name   غوریان زعفران Date   2019-01-10
Phone   0785553619 Province   Kabul
Company   غوریان زعفران
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکوی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  180 AFN Type  For Sale Category   Others
موارد ذیل چند نکته در بازه خواص بی نظیر زعفران میباشد.
1. زعفران آرام بخش و خواب آور است .
2. زعفران توانایی یاد گیری را زیاد ساخته و حافظه را بطور قابل توجه افزایش میدهد .
3. خوردن چای زعفران باعث هضم غذا و برطرف شدن گاز معده میشود.
4. زعفران خونساز است و گردش خون را آسان ساخته و باعث کاهش فشار خون و چربی خون میشود.
5. زعفران قوای جنسی را تقویت میبخشد.
6. زعفران خونریزی های بعد از زایمان را از بین میبرد و عادت ماهوار خانم ها ار تنظیم می نماید.
زعفران حاوی ویتامین ها B1, B2, B6 , C و دیگر مواد مغذی میباشد.
484 7895