1192 7635
الماري دوكان
Name   فرهاد Date   2018-11-24
Province   Kabul
Email  
Region   الماري دوكان
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  16,000 AFN Type  For Sale Category   Garment
سه و نيم عدد
درازي سه متر
ارتفاع يك و هفتاد تقريباً
ضخامت پنجاه سانتي
پروفيل دو در دو
رويكش تخته ي پنج ميلي
با جورامد
1192 7635