1215 7625
گرگ تعلیمی برای فروش
Name   Sameer سمیر Date   2018-11-21
Phone   0729247585 Province   Kabul
Region   Dist 5, Afshar - افشار ناحیه ۵
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  400 $ Type  For Sale Category   Animals
گرگ تعلیمی برای فروش، جنس اش جرمن شیپر لانگ کوت، نر، 8 ماهه،بسیار تیز و هوشیار، نسبت نداشتن جای نگهداری بفروش میرسانم.
1215 7625