1229 7598
میز های مخصوص مطالعه و کمپیوتر
Name   Mohammad Younos Date   2018-11-16
Phone   0778586249 Province   Kabul
Region   کابل، دشت برچی، پوهنتون کابل
Amtaa
Price  850 AFN Type  For Sale Category   Computers
بهترین میزهای سهولت آمیز مطالعه و کمپیوتر قابل استفاده برای تمام کارمندان، محصلین دانشگاه و شاگردان مکاتب که بسیار سبک، راحت، قابل انتقال بوده و همچنان بحیث میز غذا خوری نیز استفاده میباشد. دارای پنج رنگ متفاوت و باکیفیت عالی میباشد.
طول ۶۰ سانتی، عرض ۴۰ سانتی و ارتفاع ۲۸ سانتی متر بوده و پاهای آن جمع میشود.
دارای قیمت ثابت ۸۵۰ افغانی میباشد.
هزینه ارسال ۳۰ تا ۵۰ افغانی.

برای درخواست به شماره ۰۷۷۸۵۸۶۲۴۹ در تماس شوید.
1229 7598