1430 7563
پلی استیشن 3 رنگ سفید 5000 افغانی
Name   احمد Date   2018-11-12
Phone   0747079063 Province   Kabul
Region   دشت برچی
Amtaa
Price  5,000 AFN Type  For Sale Category   Games
پلی استیشن3 رنگ سفید با یک دسته و سه گیم داخلش با یک هفته ضمانت.
1430 7563