1632 7482
دو عدد فرش تاپریس اکریلیک خانگی
Name   کامران Date   2018-11-04
Phone   0783729158 Province   Kabul
Region   کوتی سنگی قلعه واحد پل دوم کوچی نانوایی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  22,000 AFN Type  For Sale Category   Home Items
فرش تاپریس 100فیصد اکریلیک بافته شده با ماشین آلات شونهر آلمان/700شانه با د ستبافت کونه/12متری/نخ تار:پنبه+استر/قابل شستشو/با تراکم شانه در متر 500/تراکم پود در متر 2550/تراکم در متر مربع 425000 میباشد/فی عدد 22000 افغانی باجورامد
1632 7482