1349 7491
تخت خواب ترکی
Name   massoud Date   2018-10-28
Phone   0788150032 Province   Kabul
Region   kabul
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Rent  50,000 AFN Type  For Rent Category   Furniture
تخت خواب ترکی همرا با الماری شش پله ای میز آرایش ودو میز خورد دیگر بطور ثابت به مبلغ 50000 افغانی با اندک جورآمد به فروش میرسد
1349 7491