1387 7485
تخت خواب ترکی
Name   massoud Date   2018-10-27
Phone   0788150032 Province   Kabul
Region   kabul
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  50,000 AFN Type  For Sale Category   Furniture
تخت خواب چوبی ترکی همراه با الماری دارای شش پله و میز آرایش و دو میز خورد به قیمت 50000 افغانی با جور آمد اندک بفروش میرسد.
1387 7485