637 8096
پا گرم کن برقی فوق العاده
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2019-02-20
Phone   0788991515 Province   Kabul
Company   خدمات تبلث
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکاوی
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,799 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
پا گرم کن برقی فوق العاده مخصوص فصل سرما که جدیدا وارد افغانستان گردیده بهترین محصول برای کسانیکه از ناحیه پا سردی بیشتر احساس میکنند ، مثلا کسانیکه در مریض هستند و یا در دفاتر ، دوکاکین ، و منازل هستند میتوانید از این محصول طلایی استفاده نمایند.
برای معلومات بیشتر به شماره های 0795991515/0788991515 به تماس شوید.
637 8096