934 7893
يك باب اپارتمان فروشي 3 اطاقه آفتاب رخ بسيار لكس و مقبول
Name   Jamshed shams Date   2019-01-15
Phone   0799410296 Province   Kabul
Email  
Region   سرك پنجم پروژه تايمني
  I have totally ( 23 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  45,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
45000 -$ .
آدرس: آدرس: سرک‌ پنجم پروژه‌ تایمنی‌ کوچی‌ عقب‌ شفاخانه‌ لمر .
منزل‌ پنجم -دو‌ تشناب‌ - تقریبآ١٢٠ ۰‌ مترمربع‌ مساحت‌ - اشپزخانه عصری‌ ‌ - دیکوریشن اعلی‌ فتاب رخ آبشرین‌ چاه‌ عمیق‌ - برق‌ رهایشی مستقل‌ ‌ - تهکوی‌ برای‌ پارکنگ‌ موتر‌ و‌ غیره‌ سهولت‌ های‌ زندگی‌ اجرای‌ قباله‌ عرفی‌ به‌ اساس‌ قباله‌ شرعی‌ اصل‌ کندی‌ زمین‌ .
نوت: مشتریان‌‌ واقعی که‌‌ طبق‌‌ متن‌‌اعلان‌‌ جدی‌ موافق‌ باشند ، میتوانند‌ ‌ ملکیت‌ متذکره را‌ همه‌ روزه‌ بعداز‌ ساعت‌ ۴:۰۰ عصر ‌‌دیدن‌ نمایند‌ . ‌
آدرس‌ : دفتر‌مرکزی‌ سرک‌ پنجم پروژه‌ تایمنی‌
0799410296
Viber - What\\\\\\\\\\\\\\\'s App
934 7893