1745 7374
ویلچر مدرن با امکانات خوب برای مریض جهت انتقال .
Name   پرویز Date   2018-10-14
Phone   0785260020 Province   Kabul
Region   بازار افشار سیلو- دست راست داخل سرک سپین کلی دروازه چهارم
Price  15,000 AFN Type  For Sale Category   Health
دارای رنگ سیاه
مجهز با سیتم ساده و راحت
ساخت اروپا
قابلیت ساخت دراز جوکی برای مریض
1745 7374