1516 7356
دي وي لاتري آمريكا 2020
Name   شركت خدمات سياحتي و زيارتي الطيبة Date   2018-10-06
Phone   0093788445577 Province   Kabul
Company   شركت سياحتي و زيارتي الطيبه
Region   كابل ماركيت مكروريان 4
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Travel
ثبت نام دی وی لاتری آمریکا آغاز شد:

از طریق دی وی لاتری آمریکا اجازه اقامه دایمی را دریافت نماید.

سالانه۵٠٠٠٠ نفر از کشور های مختلف به شمول افغانستان از طریق دی وی لاتری آمریکا، اجازه اقامت دایمی را دریافت مینمایند.

شروع ثبت نام از تاریخ ۴ اکتوبر٢٠١٨الی ۷ نوامبر ۲٠١٨، کسانی که می خواهند به دی وی لاتری آمریکا ثبت نام نمایند. لطف نموده برای معلومات بیشتر به دفتر شركت الطيبه به تماس شوید.

شماره تماس: ٩٣٧٨٨٤٤٥٥٧٧+
آدرس دفتر : ماركيت مكروريان ٤ کابل افغانستان
لطفاً كامنت نگذاريد به شماره دفتر به تماس شويد
1516 7356