374 8453
محل کرایی برای دفتر ها و یا دوکان ، نمایش ګاه
Name   محمد شفیق Date   2019-04-20
Phone   0785338858 Province   Kabul
Email  
Region   کارته اریانا نزدیک بهارستان جوار ناحیه دوم عقب الفلاح طبی لابراتوار
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  299 $ Type  For Rent Category   Shops
به اندازه ۱۳۰ متر مربع محل برای دفتر ها و یا نمایشګاه در زبیر پلازا جوار ناحیه دوم عقب درباز ، کتاب سعادت ویا الفلاح طبی لابراتور در ۱۵۰ متری چوک دهن باغ ( باغ زنانه ) به کرایه مناسب داده میشود مطابق میل میل مشتری پارتیشن هم اجرا میشود که دارای تشناب مستقل و مرګز ګرمی در نبش تعمیر موقعیت دارد برای معلومات بیشتر محل را از نزدیک دیدن نمایید
نوت : اګر کسی یک دکان دفتر میګرد نرخ شان ارزان است نظر به مساحت نرخ را میدهم
374 8453