0 8355
محل کرایی برای دفتر ها و یا دوکان ، نمایش ګاه
Name   محمد شفیق Date   Yesterday
Phone   0785338858 Province   Kabul
Email  
Region   کارته اریانا نزدیک بهارستان جوار ناحیه دوم عقب الفلاح طبی لابراتوار
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  299 $ Type  For Rent Category   Shops
به اندازه ۱۳۰ متر مربع محل برای دفتر ها و یا نمایشګاه در زبیر پلازا جوار ناحیه دوم عقب درباز ، کتاب سعادت ویا الفلاح طبی لابراتور در ۱۵۰ متری چوک دهن باغ ( باغ زنانه ) به کرایه مناسب داده میشود مطابق میل میل مشتری پارتیشن هم اجرا میشود که دارای تشناب مستقل و مرګز ګرمی در نبش تعمیر موقعیت دارد برای معلومات بیشتر محل را از نزدیک دیدن نمایید
نوت : اګر کسی یک دکان دفتر میګرد نرخ شان ارزان است نظر به مساحت نرخ را میدهم
0 8355