1885 7234
شیر پودری برای اطفال کم وزن
Name   Ferdaws Date   2018-09-22
Phone   0781307813 Province   Kabul
Region   shahre new
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  600 AFN Type  For Sale Category   Health
شیر پودری برای اطفال کم وزن
استفاده از شیر F-75 و F-100 برای اطفال شش ماه الی ده ساله کم وزن در ظرف یک ماه حد اقل یک الی یک نیم کیلو وزن
اگر اطفال تان لاغر است اگر از لاغری اطفال تان رنج میبرید پس از شیر
F-75 F-100 Therapeutic Milkاستفاده کنید
1885 7234