1614 7226
تدریس مضامین اسلامی
Name   Mohammad Rafi Date   2018-09-16
Province   Kabul
Email  
Company   مدرس
Region   چهلستون
Amtaa
Price   AFN Type  Information Category   Education
تدریس دروس اسلامی مانند: روخوانی قرآنکریم، تجوید، قرائت، سیرالنبی ص، عقیده اسلامی، فقه حنفی، و سایر موضوعات اسلامی در روزهای پنجشنبه در هر ساعتی که وقت داشته باشید در خدمت شما قرار خواهم گرفت برای کسانیکه از چهلستون دور هستند و کرایه موتر ضرورت است قدر ضرورت که کرایه موتر جبران گردد فیس میگیرم
جهت ارتباط برایم در فیسبوک مسج کنید
1614 7226