1706 7134
به ۵ نفر چرخکار ماهر زنانه دوز محفلی ضرورت داریم
Name   راشد Date   2018-09-02
Phone   0764004009 Province   Kabul
Company   کارگاه تولیدی محمد شیرزی و ناصریان
Region   بین گولاهی و سه راهی خواجه بغرا
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
به ۵ نفر چرخکار ماهر زنانه دوز محفلی ضرورت داریم متقاضیان میتواند برای معلومات بیشتر به دفتر مرکزی محمد شیرزی و ناصریان مراجعه نمایید
شرایط
۱. ۳ سال تجربه دوخت و برش.
۲. تجربه استفاده از ماشین های برقی.
۳. حد اقل هست ساعت کار در روز.
شماره تماس: ۰۷۶۴۰۰۴۰۰۹
آدرس: بین گولاهی و سه راهی خواجه بغرا مقابل درب لیسه نسوان بی بی ساره
1706 7134