2052 7067
تخت خواب بیماران
Name   حسام الدین Date   2018-08-28
Phone   0799336197 Province   Kabul
Region   بلاک های تهیه مسکن
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  12,000 AFN Type  For Sale Category   Health
این تخت خواب به بیماران است که توان حرکت کرده را نداشته باشند. و یا مریضی موقتی داشته باشند . مریض ما هم دچار چنین مشکل شده به فضل و مرحمت خداوند خوب شد و تخت خواب را به قیمت 18000 افغانی خریداری نموده بودیم و بعد از ده یوم از آن استفاده نکردیم . اگر کسی ضرورت داشته باشد من به فروش آن حاضرم.
2052 7067