414 7941
مکسر برقی با کارکرد عالی
Name   حمزه یونیک Date   2019-01-17
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکو
  I have totally ( 84 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  750 AFN Type  For Sale Category   Others
مکسر برقی با کارکرد عالی
دارای دو پل میباشد
با قیمت مناسب 750 افغانی

حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
414 7941