2272 6847
ماشین نوع چاپ الترا وایت کالور
Name   Jalal Rabi Date   2018-07-22
Phone   0766560004 Province   Kabul
Region   شهر نو, کابل
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   Unspecified price Type  For Sale Category   Media
ماشین الترا وایت کالور تقریبآ به مدت ۲ سال استفاده شده است, خدمات نصب و فعال سازی ماشین برای علاقمندان در صورت ضرورت در ولایت های نزدیک در نظر گرفته شده است. همچنان برای خریدار این ماشین تمام موارد استعمال و چاپ ان بصورت کاملآ رایگان به مدت 1 الی 7 روز ترین داده میشود. قابل یاد اوری است که ماشین هذا دارای پرزه های اضافی نیز میباشد. در نرخ ان جور امد دارد.
2272 6847