3239 6819
تویوتا کرولای 2010 سفید
Name   حمید Date   2018-07-21
Phone   0704105060 Province   Parwan
Region   بگرام
Price  12,500 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  2010 Color  White Gear  Automatic
Fuel  Petrol
مودل 2010
رنگ سفید
پلیت -5 **53
اسناد دونیم سال پاک
موتر خانگی بسیار ثابت تایر های خوب همرای ویلکپ پوش سیت مقبول بخاری و ای سی فعال
شماره های تماس 0784105060 - 0779105060
3239 6819