1493 6862
یک نمره زمین چهار دیواری شده با چاه عمیق در مزارشریف
Name   بهادر جان Date   2018-07-17
Phone   0777040869 Province   Balkh
Region   ولایت بلخ پروژه همدرد
Price  10,000 $ Type  For Sale Category   Land
یک نمره زمین چهار دیواری شده واقع پروژه همدرد ۴۰۰ متر ، دیوار ها خشت پخته و پلاستر شده، چاه عمیق و برق فعال. چون به پول اشد ضرورت دارم میفروشم. موقعیت نزدیک شهر مزار شریف و چون به طرف جنوب شهر واقع هست آب و هوای کوه را دارا میباشد.
1493 6862