2604 6694
اپارتمان هاي فروشي مدرن
Name   صديقي Date   2018-06-28
Phone   0783603389 Province   Kabul
Region   مناطق مختلف كابل
  I have totally ( 17 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  23,000 $ Type  For Sale Category   Apartments
مركز فروش اپارتمان هاي شهر
يك تعداد اپارتمان هاي كه در مناطق مختلف شهر كابل تو سط شركت هاي معتبر خارجي و داخلي إعمار گرديده به مشخصات ذيل به فروش ميرسد
اول : اپارتمان ها از دو اطاقه الي پنج اطاقه
دوم: قيمت ها ااپارتمان ها از 16000 الي120000 دالر امريكايي نظر به مساحت و موقعت
سوم : اپارتمان ها در منطقه قلعه نجارا ، ليسه مريم . چهاراهي اسپ ها ، سرك حاجي چمن ، سرك اول دوم و پنجم پروژه تايمني وزيراباد مكرويان ، شهر نو خوشحال خان ناحيه ٤ كلوله. پشتهً و كوتل خير خانه موجود است
چهارم : خدمات عمومي از قبيل لفت مركز گرمي راويز كاري. كلكين ها پي وي سي آشپزخانه هاي مدرن. برق مستقل اب شرين سيستم سيكورتي با كمره و سهولت پاركنگ در تهكوي موجود است علاقمندان لطفا به تليفون ها شماره افغانستان ‭078 3603389 ‬

‏ ‭
و هـمچنان دوستان كه در خارج إز كشور هستند به وايبر و وتس اپ و ايمو شماره‭+93 783603389 ‬ داخل تماس گرديد
ادرس دفتر : اريانا پلازه بالآي سرك عمومي چهل متره بين چهاراهي سليم كاروان و چهاراهي تايمني
2604 6694