2128 6712
نیازمند وظیفه !
Name   Naweed ahmad Date   2018-06-26
Phone   0772280485 Province   Kabul
Region   kabul
Amtaa
Price   Type  Jobs Category   Job seekers
سلام بنده که اسمم در بالا درج است تحصیلات عالی الی لیسانس دارم و قبلآ در بعضی از دفاتر خارجی و شرکت های خصوصی وظیفه اجرا کرده ام و فعلآ بیکار هستم و شدیدآ نیازمند وظیفه هستم بنآ از دوستانیکه در رابطه به دریافت وظیفه همرایم همکاری کرده می توانند در شماره ام به تماس شده ممنون می شوم.
2128 6712