3197 6588
وسایل زیبایی اندام
Name   Muhib Date   2018-06-11
Phone   0708004087 Province   Kabul
Region   Taimany
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  30,000 AFN Type  For Sale Category   Sports
وسايل جيم كه شامل ٥٠ كيلو وزن به هولدر دبل داره، ٣٦ كيلو به هولدر نازك، ٥٨ كيلو دنبل (سيت ممكمل) ٤٠ كيلو توپ ها وزني( ١٠،٩،٨،٧،٦ كيلو)، ٢٤ كيلو كيتل بل.. و ديگر وسايل كه در تصوير مبينيد بدون فرش.
3197 6588