2422 6418
گرگ تعلیمی - فروشی
Name   سمیر Date   2018-05-12
Phone   0707293032 Province   Kabul
Region   افشار
Amtaa
Price  300 $ Type  For Sale Category   Animals
گرگ تعلیمی برای فروش، جنس اش مکس است روسی و جرمنی، ماده، ۴ ماهه،بسیار تیز و هوشیار، نسبت نداشتن جای برای نگهداری بفروش میرسانم.
2422 6418