64 8670
قطع کننده سبزیجات با کیفیت و مقامت عالی
Name   حمزه یونیک Date   2019-05-20
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
  I have totally ( 84 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  250 AFN Type  For Sale Category   Home Items
قطع کننده سبزیجات با کیفیت و مقامت عالی
دارای دو پل میباشد
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
64 8670