1290 7700
اتوی دستی بخار و شیشه پاکن بالاترین مادل با تخفیف عالی
Name   حمزه یونیک Date   2018-12-05
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکو
  I have totally ( 71 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  850 AFN Type  For Sale Category   Home Items
اتوی دستی بخار و شیشه پاکن بالاترین مادل با تخفیف عالی
که برای اتو کردن دریشی و لباس ها میباشد و با قابلیت پاک نمودن شیشه های کلکین شما
با خرید یک اتو یک اتو رایگان بدست بیاورد فقد به قیمت 850 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
1290 7700