3742 6316
اخذ ویزه ایران
Name   آرین Date   2018-04-30
Phone   0786046462 Province   Balkh
Region   مزارشریف مقابل کلینیک شمس
Price   AFN Type  For Sale Category   Travel
اخذ ویزه ایران !
قیمت ویزه زمینی 23000 افغانی در ظرف 23 روز
قیمت ویزه هوایی مشهد 39000 افغانی در ظرف یک هفته
قیمت ویزه هوایی تهران 42500 افغانی در ظرف یک هفته
وهمچنان بورسیه روسیه به مناست ترین قیمت ارایه می نمایم
شماره تماس 0786046462
0779793492
3742 6316