3483 6317
خانه کرایی دارای 7 اطاق
Name   خالد Date   2018-04-30
Phone   0783805564 Province   Kabul
Email  
Region   باغ بالا ؛ دهن نل جوار مسجد عبدالله ناحیه 2
Rent  21,000 AFN Type  For Rent Category   Houses
یک در بند حویلی کرایی دارای 7 اطاق نشیمن و ۳ تشناب و 1 اشبزخانه.
3483 6317