14 8341
فروش عاجل تویوتا کرولا 2009
Name   Ahmad Date   2019-03-19
Phone   0786083089 Province   Kabul
Region   Kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  9,900 $ Type  For Sale Category   Cars
Make  Toyota Year  2009 Color  Maroon Gear  Automatic
Fuel  Petrol Km  25000-50000
فروش یک عراده تویوتا کرولا 2009
1.رنگ: جگری
2.نوع: اسکلاس
3.پلیت: ***86-4
4.اسناد: پاک
5. قیمت: نو هزار و نو صد (9900) دالر امریکائی
5.بیدون هیچ نوع عوارض و تکر اساسی
لطفٱ اشخاص که خریدار واقعئ استن به این شمار به تماس شون، به کمنت ها جواب داده نمیشود.
شماره تماس: 0786083089
14 8341