36 8683
پکه سیار چارجی با بهترین کارکرد
Name   حمزه یونیک Date   2019-05-20
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکو
  I have totally ( 84 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  500 AFN Type  For Sale Category   Others
پکه سیار چارجی با بهترین کارکرد
با نگهداری 2الی 6 ساعت چارج
با چهار رنگ زیبا
با کیفیت و مقامت عالی
قیمت 500 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
36 8683