2845 5995
کار آموزی آی تی و نصب کمره های امنیتی
Name   Guide Star Date   2018-03-15
Phone   0782894959 Province   Kabul
Region   Kabuk
  I have totally ( 11 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Education
#اطلاعیه
گایدستار کار آموزی آی تی، کمره های امنیتی و نصب تلیفون های دفاتر را در تایم های ذیل در صنوف جدید تدریس میدهد.
1:00 pm to 2:00 pm mob 0782894959
4:30 pm to 6:00 pm

گایدستار صنوف جدید دوره کار آموزی ای تی و نصب کمره های امنیتی را به شکل عملی آغاز کرده است که کاملآ با برنامه های مارکیت متفاوت میباشد برای ثبت نام به دفتر ما مراجعه کنید.

داخله جریان دارد

فیس ماه وار: 2000 افغانی

معلومات بیشتر درمورد برنامه آموزشی:

• آشنایی و نصب سیستم های عامل

o ویندوز
o مکینتاش
o لینکس

• آشنائی با نتورک و نتورکینگ

o طریقه ساختن کیبل برای انترنت
o طریقه وصل کردن کمپوترها
o شریک سازی اطلاعات در نتورک
o اداره کردن کمپوترها از راه دور
o شریک سازی پرنتر در نتورک

• ا IPV4 and IPV6

o IPV4 ADDRESS
o MAC ADDRESS
o SUBNETTING
o IPV6
• نصب سرور ها همرا با آماده سازی آن

o ADDS (ACTIVE DIRECTORY DOMAIN AND SERVICES)
o DNS SERVER
o DHCP SERVER
o FILE SERVER
o GROUP POLICY
o FIREWALL AND FILTERING

• طریقه استفاده از وسایل نتورک

o ROUTER
o SWITCH
o WIRELESS ACCESS POINT

• آشنایی کامل با کمره های امنیتی و طریقه نصب کردن آن

o ANALOG SYSTEM CCTV
o IP SYSTEM CCTV
o DVR AND NVR CONFIGURATION

• نصب سیستم تلیفون های سه نمریی که در دفاتر از آن استفاده میشود همرا با برطرف سازی مشکلات آن

o COMPUTER TRICKS
o NETWORK MONITORING

تذکر:
بعد از ختم دوره کار آموزی به هر کار آموز به مدت سه ماه سرتیفیکیت کاری که به عنوان تجربه کاری محسوب میشود
داده میشود. و شرکت گایدستارخودش را مکلف می داند تا برای سهولت کاریابی هر کار آموز خلص سوانع شان را به
دفاتر و شرکت های خصوصی ارسال نماید.
نوت: 50 % تخفیف برای هر کار آموز که بتواند چهار کار آموز دیگر را به ما معرفی نمایید.

آدرس: سرک سوم پروژه تامینی عقب رستورانت امارات کابل افغانستان
www.guidestarict.com - [email protected] - 0787959546 - 0782894959
2845 5995