2989 5851
ليسه خصوصى شمس مولانا شاگرد مى پذيرد
Name   ليسه عالى خصوصى شمس مولانا Date   2018-02-28
Phone   0784298318 Province   Kabul
Email  
Region   نود فاميلى مقابل تانك تيل نود فاميلى
Amtaa
Price   Type  I Need Category   Education
ليسه خصوصى شمس مولانا با داشتن ده سال تجربه در عرصه تعليم وتربيه فرزندان كشور جهت بلند بردن سطح آگاهى شان مصدر خدمت بوده است.
ليسه خصوصى شمس مولانا با داشتن صنوف معيارى، كتابخانه، كمپيوتر لب، لابراتوار، و ترانسپورت مجهز با داشتن دو تايم جداگان(ذكور/اناث) براى سال تعليمى 1397 شاگرد مى پذيرد.
2989 5851