124 7793
تهکو کرایی با هشت دوکان و دو تشناب اب و برق
Name   محمود Date   2018-12-05
Phone   0700258961 Province   Kabul
Region   ناحیه دوم بهارستان نزدیک دهن باغ
Amtaa
Rent  30,000 AFN Type  For Rent Category   Shops
تهکو کرایی با هشت دوکان نل اب صحی 24 ساعته برق سه فاز و برق رهایشی با مساحت 400 متر مربع که قابلیت پایین شدن موتر لاری را نیز دارد واقع ناحیه دوم شهر کابل بهارستان نزدیک دهن باغ زنانه
124 7793