463 8270
اتوی سفری هندی کوچک قابل انتقال و مطمئن
Name   حمزه یونیک Date   2019-03-20
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکو
  I have totally ( 84 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  550 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
اتوی سفری کوچک هندی قابل انتقال با کارکرد بی نظیر و مطمین .
قابلیت اتوکردن هر نوع لباس زمستانی و تابستانی سبک و با مصرف 225 وات .
از کارکرد عالی گرنتی داده میشود.
قیمت 550 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
463 8270