73 9727
استند برای هر نوع مبایل ، سلفی و کمر ها
Name   حمزه یونیک Date   2020-06-30
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
  I have totally ( 31 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  250 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
استند برای هر نوع مبایل ، سلفی و کمر ها برای آسانی کار های شما عزیزان
از این استند برای فلیم دیدن عکاسی کردن و بطور راحت صحبت کردن در اسکایپ میتوان استفاده کنید.
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ چهاراهی پل سرخ روبروی پوهنتون رابعه بلخی کوچه دوم سرای غزنی
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
73 9727