14 9622
آداپتر یا انورتر برق مرده به زنده یا DC را به AC تبدیل میکند به قدرت 150 وات
Name   حمزه یونیک Date   2020-03-22
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل منزل تهکو
  I have totally ( 46 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  650 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
آداپتر یا انورتر برق مرده به زنده یا DC را به AC تبدیل میکند به قدرت 150 وات
با این اداپتر میتوانید برای زنده نمودن برق موتر برای چارج نمودن موبایل ، چارچ کمره تان ، استفاده دیگر میتوانید استفاده نماید.
قیمت 650 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
14 9622