2186 5441
فرصت استثنایی برای علاقمندان کار در شهر دبی
Name   شرکت ساختمانی ماهان انترنشنل Date   2018-01-11
Phone   0773375808 Province   Balkh
Company   ماهان انترنشنل
Region   دبی
Amtaa
Price   AFN Type  Jobs Category   Job seekers
شرکت بین المللی ماهان کارگران مسلکی در امارات متحده عربی شهر دبی استخدام مینماید. برای معلومات بیشتر به آدرس فیسبوک ذیل مراجعه فرمائید
2186 5441