3886 5317
حویلی فروشی دارای سه اطاق
Name   احمد Date   2017-12-28
Phone   0799073630 Province   Badakhshan
Email  
Region   ولایت بدخشان کری نزدیک میدان هوای
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  60,000 $ Type  For Sale Category   Houses
حویلی مدرن دارای سه اطاق یک دهلیز سه تشناب یک برنده و با داشتن گنجایش پارکینگ چهار موتر چاه آب نوشیدنی و چاه فاضل آب و صحن حویلی سر سبز با داشتن درختان مثمر
قیمت 60000$ دالر با جور آمد
علاقمندان می توانند جهت اطلاع به شماره ذیل تماس بگیرند 0799073630
3886 5317