3564 5276
نصب و عيار ديش آنتن
Name   فيروز خان Date   2017-12-18
Phone   0785165959 Province   Kabul
Company   نصب يا عيار ديش آنتن
Region   كابل
Amtaa
Price  400 AFN Type  For Sale Category   Televisions
براي آساني كار با من تماس حاصل نمايد شماره تماس 0785165959 نصب هر نوع ديش آنتن با هر جهت تشكر.
‏ شعار من كار بهتر مشتري بشتر
3564 5276