52 7025
مساژ دهنده چارجی قابل استفاده در هر مکان
Name   حمزه یونیک Date   2018-07-14
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال،آدرس2 ده افغانان داخل آریانا مارکیت
  I have totally ( 108 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  1,800 AFN Type  For Sale Category   Hardwares
مساژ دهنده چارجی قابل استفاده در هر مکان
برای مساژ دادن گردن، کمر، شکم، ران، بازو و پا میباشد
با نگهداری چارج در حدود یک ساعت
قیمت 1800 افغانی
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس اول : ⬅️ شهرنو چهاراهی انصاری سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال
آدرس دوم : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
52 7025